Galeria prac autorstwa Katarzyny Płóciennik-Niemczyk z Moje sutaszowo.